Scheinkvartetten


Staffan Schein violin, Mart Hallek violin, Ingegärd Rittberg Schein viola och Mari Söderhjelm violoncello

Spelar hela stråkkvartettprogram ur hela den klassiska repertoaren men också visor, folkmusik, filmmusik m.m.

Staffan har bearbetat ett stort antal pärlor ur många olika musikstilar för stråkkvartett.

Scheinkvatetten spelar gärna i frack men lika gärna i tröja och jeans.