Gehör för gehör
Är det kul att lära sig spela på gehör? Är det lätt att lära sig spela på gehör? Kan det ge en större frihet på instrumentet? Kan det ge större möjlighet att uttrycka sig musikaliskt? Kommer man ihåg melodierna bättre? Kan man kombinera vilka instrument som helst? Finns det utrymme för fler musikstilar inom musikskolan?

Gehörsprojektet går till så att Bister med Mart Hallek -fiol, Magnus Lundmark –slagverk, Simon Nyberg –gitarr & Mats Håkansson- dragspel kommer till er musikskola och lär ut spännande musik från olika delar av världen under en hel eller en halv dag. Elgitarristen, hornisten, fiolspelaren, trummisen, blockflöjtisten m.fl. möter varandra i en aldrig tidigare hörd ensemble. Vi kan vända oss till enbart elever eller lärare eller både och!

Ett mycket trevligt sätt är att avsluta temadagen med en konsert! Bister spelar då tillsammans med elever och lärare de låtar vi lärt oss under dagen. Bister kan också om så önskas ha en egen avdelning i konserten.

För mer information ring: Mart Hallek 070 772 11 99

Kommentarer från medverkande
Bilder